Home | Kniha náv�těv | Chat | Odkazy | Reklamy | E-mail |||        Svátek má dnes . Čas: , Datum: 26.11.2020
  Mp3
  Příběh
  Plakáty
  Postavy
  Fotogalerie
  
  Gondolin
  Ver�e
  Kapitoly
  Prsteny moci
  J. R. R. Tolkien
  
  Příběh
  Komix
  Postavy
  Kapitoly
  Malby a obrázky
  
  Rasy
  Písma
  Jazyky
  Legendy
  Popis & mapy
  
  Ikonky
  Spořiče
  Download
  Wallpapers
  LOTR karty
  
Alert-Lotr.wz.cz
werejno-prospe?ný-web
Pán prstenů

Elfština -
1. Lekce: Úvod

Slovo autora:

Nazdar fanoušci J. R. R Tolkiena!! Jsem zde pro to, abych vás velmi stručně provedl jazykem, který sám Tolkien vymyslel pro svou trilogii a hlavně pro jeho elfy. Můj osobní názor na tuto řeč je, že je to nádherný jazyk vznešené rasy a proto není vhodné používat jej k ponižování (ostatně vulgárních quenijských slov moc nenajdete). Vím, že to není dokonalá učebice a zřejmě se zde vyskytne i dost gramatických chyb (doufejme, že jen v češtině) - berte to s nadhledem =). Učte se s radostí, ale pilně!!! Výuka bude rozdělena do několika lekcí, které se zde budou postupně objevovat. Knihu rad a snížností nemám, ale myslím že není problém napsat mejla ne?(kuba.smica@centrum.cz) A teď už si sedněte a vžijte se do toho a možná si za nějakou dobu pokecáme kwenijsky (quenijština, kwenijština, elfí řeč, řeč vznešených elfů atd. . .je jedno a totéž!! =)

Zde přidávám pár odkazů kde naleznete ty nejdůležitější pomůcky pro výuku: vzory, skloňování podstatných jmen, stupňování přídavných jmen, zdrobněliny, česko-kwenijský slovník, kwenijsko-český slovník, slovník apokryfů, tabulka znaků tengwar, tengwar podle abecedy

Teorie

Slovo Kwenja (v dialektu Vanjar Kwendia) je vytvořené ze stejného základu jako Kwendi=Elfové. Základní význam je tedy "Elfština, jazyk Kwendi," ale slovo Kwenja je také řazeno ke kořeni kwet- "mluvit", a také samy kořeny kwet- a kwen- mohou být spojeny: ti kdož se snažili přijít na kloub Kwenji měli za to, že Kwendi znamená "Ti, kteří mluví hlasy", a jak poznamenává Pengolodh, Kwenja vyjadřuje "jazyk, řeč". Kwenjou je také nazýván parmalambe "jazyk Knih" a tarkwesta "vysoká řeč". Protože pochází z Valinoru, může být též označena jako valinorejština nebo "řeč Elfů z Valinoru" (Silmarillion). Po konci Prvního věku mnoho Noldor přesídlilo na ostrov Tol Eressea, nedaleko Amanu. Odtud, je Kwenja zvána jazyk Eresse, nebo Avallone po stejnojmenném městě. Pro amanské Teleri byla Kwenja Goldórin či Goldolambe, znamenající "Noldorština", "jazyk Noldor". V trpasličí řeči slovo Kwenja znělo Kweneglin nebo Kwedhrin. Elf Glorfindel mluvil o Kwenji jako o "Dávném jazyce". Pro Númenórejce se Kwenja nazývala Nimrie nebo "Nimrianský jazyk", neboť Dúnedain nazývali Elfy Nimír, Nádherní. Ve Středozemi se Kwenja stala jazykem vědění a obřadů.

Výslovnost

Velmi snadná! Převážná většina hlásek je v kwenijštině naprosto stejná jako v češtině (člověk se nediví u dvou tak ušlechtilých jazyků), a to včetně pořádného r - zatímco francouzské r měli pouze skřeti (jak jinak, při Tolkienově lásce k Francii!) Abych čtenáři dále pomohla, vracím se k poněkud staršímu Tolkienovu pravopisu: K je psáno jako k (nikoli c), j jako j (nikoli y) (stejně je na všechno specifická "tengwa", takže přepis do latinky je dost libovolný. Buďme si však vědomi toho, že v posledním stadiu, v knížkách připravených k publikaci Tolkienem osobně, k latince patří striktně latinský pravopis). F se na konci slova čte jako v, jinak f. I na počátku slova před jinou samohláskou se čte j (to jest jinde ne!! - viz. samohláskové skupiny), W se čte jako anglické w (t.j. něco mezi u a v). Abych to českému čtenáři zdůraznila, vracím se také k původnímu Tolkienovu pravopisu kw místo qu. Z toho ovšem plyne ta smutná skutečnost, že musíme místo quenijština psát kwenijština. No, snad si zvyknu. V kwenijštině je pouze jeden zvuk i, proto se píše všude i (a samozřejmě nezměkčuje předchozí hlásku). (Promiň, čtenáři, nemám tě za hlupáka, jen mi pořád straší v hlavě ta Čertova "Ňimródel".) Souhláskové skupiny: HT se čte CHT, avšak po e,i spíš jako "HJT" (viz dále), NJ se čte Ň, přinejmenším na počátku slova (tam, kde vznikne například přidáním přípony -ja, není zřejmě tak úplně jisté, zda je to "NJA" nebo "ŇJA" nebo dokonce ŇŇA - zkrátka, jsou tam dvě souhlásky); NG nosové N, HR neznělé R (kwenijština se tak stává třetím existujícím jazykem, který má ř!), TJ názvuk na č jako v angl. "tune" - mluvčí západštiny vyslovovali jako č, HJ neznělé J - mluvčí západštiny vyslovovali jako š. (Š, č, možná i ř, je tišší, jemnější, než je u nás zvykem, jakoby zašeptané). HW je neznělé W (něco mezi u a f), N v NW by mělo být něco mezi u a n! podobně NGW. Dvojité souhlásky se čtou dlouze.

Samohláskové skupiny: ui, oi, ai, iu, eu, au jsou dvojhlásky. Ostatní samohláskové skupiny jsou dvouslabičné. Od vyznačování těchto samohlásek dvojtečkou bylo zde upuštěno (stejně jako od téhož vyznačování e na konci slova, kde to nemá jiný význam než ten, že e se čte, což je v češtině běžné, zatímco nad ë český čtenář často marně dumá, jak se to asi správně vyslovuje.).

Vývoj jazyka: Během svého vývoje a zušlechťování se kwenijština velmi vhodně zbavila mnohých pro českého čtenáře nepohodlných hlásek. Po anglickém th nezůstalo ani stopy. Postupně vymizelo měkké L. (Fauskanger tvrdí, že vymizelo ve výslovnosti, zatímco v psané podobě přetrvává, ale jediné slovo, začínající na HL, které nemá ekvivalent na L je - v pro mě dostupných materiálech - "hlapu", takže být vámi, nejenom čtu, ale i píšu všude L). L před J by však mělo být měkčené a L mezi souhláskou a E,I, nebo na konci slova po E,I také aspoň trochu. Také nosové N na začátku slova se měnilo v obyčejné, takže z Ngoldor se stali Noldor - nechávám ho však tam, kde rozlišuje význam (zvukomalebné ngande, harfa, proti nande, údolí). Postupně se i od W přecházelo k V, takže tam, kde existují dvě varianty, dávám pokud možno přednost té s V

Přízvuk: v dvojslabičných slovech vždy na první slabice. V delších slovech na předposlední slabice, pokud má dlouhou samohlásku, dvojhlásku nebo krátkou samohlásku před více než jednou souhláskou. Pokud má pouze krátkou samohlásku před jednou či žádnou souhláskou, je přízvuk na třetí slabice od konce. (To je standartní výslovnost třetího věku. Pro útěchu čtenáři poznamenávám, že po dlouhé věky ve Valinoru měla kwenijština přízvuk spořádaně vždy na první slabice! Jenže, žel, th vymizelo až těsně před Exilem.....)

Další články:

Naučte se Elfštinu - 1.Lekce: Úvod
Naučte se Elfštinu - 2.Lekce
Naučte se Elfštinu - 3.Lekce
Naučte se Elfštinu - 4.Lekce

rokem 2004-2007 pan-prstenu.wz.cz